Napisz interpretacje wiersza pt szybki wiersz

Szybki wiersz” Adama Zagajewskiego z tomu „Późne święta” (1998) stanowi refleksję nad współczesną formułą duchowości. Autor dowołuje się tu do tradycji. Utwór Adama Zagajewskiego „Szybki wiersz” został wydany w zbiorze „Ziemia ognista” w 1994 roku. Przedstawia zestawienie średniowiecznej duchowości z rozterkami. „Szybki wiersz” Adama Zagajewskiego pochodzi z wydanego w 1998 roku tomu „Późne święta”. Podobnie jak niemal cała twórczość poetycka tego artysty został on. „Szybki wiersz” to utwór Adama Zagajewskiego, jednego z najbardziej cenionych polskich poetów XX wieku. W wierszu skontrastowane są dwie postawy wobec życia. Zamiast murów – cienka blacha. Ucieczka zamiast czuwania. Podróż zamiast zapomnienia. Zamiast hymnu – szybki wiersz. Przede mną biegła mała, zmęczona gwiazda i.