Interpretacja wykresu słupkowego

Typy wykresów – wykres słupkowy. Wykresy słupkowe (bar charts) podobne są zarówno z wyglądu jak i pod względem funkcjonalności do wykresów świecowych i można na. Wykres słupkowy najczęściej używany jest w przypadku prezentacji częstości odpowiedzi, które mają charakter wielokrotny bądź w przypadku, gdy mamy wiele. Zrozumienie wykresów słupkowych. Na poniższym wykres słupkowym widać liczbę nagród rozdanych w grze zręcznościowej w ciągu jednego dnia.Ten samouczek mówi mniej o statystyce, a więcej o interpretacji danych – niezależnie, Wykresy obrazkowe, wykresy słupkowe i histogramy.jak korzystać z wykresów słupkowych, jakie są rodzaje wykresów słupkowych. Podstawa programowa. MAT-SP78-XIII.1. Autorzy i materiały.