Objaśnij wzór einsteina

Za odkrycie praw efektu fotoelektrycznego Einstein otrzymał nagrodę Nobla za rok 1921. 2 Objaśnienie zjawiska. Z tych rozważań wynika wzór:.Energia pojedynczego fotonu jest dana wzorem. (1). E=hν. Przypomnijmy sobie, że według Plancka źródła emitują światło w sposób nieciągły, ale w przestrzeni. Einstein odkrył korpuskularną naturę światła, wyjaśniając zjawisko fotoelektryczne. Podaj i objaśnij wzór Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego.Równanie Einsteina jest układem 10 sprzężonych równań eliptyczno-hiperbolicznych na składowe tensora metrycznego. Nieliniowość równań odróżnia ogólną teorię. Dla fizyków wartość wzoru Einsteina opiera się na możliwości zastosowania go w konkretnych sytuacjach. Słowa „masa”, „energia” są jakby bramami, do pewnego.